Innlogging
     Nyheter: SafetyWeb avvikles ved årsskifte
Etter å ha bistått driftspersonell, eiendomsbesittere og mange andre med forebyggende brannvern og branndokumentasjon i over 20 år har SafetyWeb dessverre kommet til veis ende. Vi mener at SafetyWeb har bidratt til et enklere forebyggende arbeid, og bidratt til et litt tryggere samfunn gjennom vårt fokus på etterlevelse av lover og forskrifter og forebygging av brann.

Vi kunne ikke klart alt dette uten alle dere som har vært kunder hos oss gjennom disse årene og vi ønsker å takke dere for at dere valgte SafetyWeb. Vi takker også for tilliten gjennom årene og alle tilbakemeldinger fra dere brukere som har gitt oss muligheten til å forbedre systemet iht. deres behov.

På tross av alle disse positive sidene er vi kommet til konklusjonen at det ikke er økonomisk bærekraftig å gjøre de nødvendige teknologiske investeringene som skal til for å kunne tilby en oppdatert, sikker og moderne løsning i fremtiden. COWI har derfor konkludert med at tjenesten vil bli avsluttet ved utgangen av 2023.

Vi forstår at dette vil kunne innebære noen utfordringer for våre kunder, og beklager de ulemper det måtte medføre. Vi ønsker dere lykke til med valg av nytt system for deres branndokumentasjon. Alle tilganger til systemet består ut 2023, og dere har mulighet til å hente ut all informasjon dere har lagt inn innen den tid. Informasjon om hvordan dette kan gjøres blir tilgjengelig på hjemmesiden vår safetyweb.no.

Denne nyheten skal være å betrakte som oppsigelse av lisensavtalen fra COWI sin side iht avtalevilkårene og det er gitt innen fristen på 3 mnd. før fornyelse av avtaleperiode.

Takk for samarbeidet, og lykke til videre!


Skrevet av: Atle Knudsen 2023-09-28

Tilbake til listen
     Nyheter


Copyright ©, COWI AS